Lãi suất cho vay tại ngân hàng có mấy loại


Lãi suất cho vay tại ngân hàng có 3 loại đó là lãi suất thả nổi , lãi suất hỗn hợp và lãi suất cố định  Lãi suất cố định

  Lãi suất cố định có thể hiểu đơn giản là mức lãi được giữ nguyên cho đến khi kết thúc thời gian vay vốn. Loại lãi suất này thường được ngân hàng áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn.

  Ví dụ: Lãi suất cho vay trên hợp đồng là 8%, cố định trong 1 năm thì trong khoảng thời gian đó, dù lãi suất thị trường tăng hay giảm thì lãi vay vẫn giữ nguyên 8%.

  Ưu điểm: Bởi vì lãi suất giữ nguyên trong suốt kỳ hạn vay nên khách hàng có thể tính trước được các chi phí liên quan đến khoản vay. Tiền lãi không thay đổi ngay cả khi lãi suất thị trường tăng lên.

  Nhược điểm: Hạn chế của các khoản vay áp dụng lãi suất cố định đó là khi lãi suất thị trường giảm thì lãi suất vay sẽ vẫn giữ nguyên mà không được giảm. Lãi suất thả nổi

  Lãi suất thả nổi là loại lãi có thể thay đổi, điều chỉnh theo thời gian tùy vào thị trường, áp dụng cho tất cả các khoản vay. Lãi suất thả nổi thường được tính dựa vào lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng cộng với biên độ lãi suất.

  Ví dụ: Giả sử với thời gian vay 1 năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5.5%, biên độ lãi suất của ngân hàng là 3,5% thì lãi suất vay thả nổi là 9%.

  Ưu điểm: Bởi vì lãi suất thả nổi sẽ điều chỉnh tăng giảm theo thị trường nên khi lãi suất thị trường giảm thì thường lãi suất vay của khách hàng cũng được giảm. Nhược điểm: Khách hàng khó tính toán được chi phí vay do lãi suất thay đổi theo thị trường. Hơn hết khi lãi suất thị trường tăng thì lãi vay sẽ tăng cao gây bất lợi cho khách hàng.

  Lãi suất hỗn hợp

  Lãi suất hỗn hợp là loại lãi suất được kết hợp giữa thả nổi và cố định, thường được áp dụng cho các khoản vay trung bình hoặc dài hạn theo gói ưu đãi của mỗi ngân hàng.

  Ví dụ: Ngân hàng áp dụng lãi suất 8% cho khoản vay mua nhà trong 12 tháng đầu. Từ tháng 13, lãi suất có thể sẽ được thả nổi theo công thức lãi suất vay = lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng + biên độ lãi suất. Giả sử lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 7%, biên độ lãi suất là 3% thì lãi suất vay kể từ tháng 13 trở đi = 7% + 3% = 10%.

  Ưu điểm: Lãi suất cố định ban đầu thường là mức lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng giảm số tiền lãi phải trả trong thời gian vốn gốc còn cao.

  Nhược điểm: Sau thời gian ưu đãi tiền lãi sẽ tính theo lãi suất thả nổi. Vậy nên khi lãi suất thị trường tăng thì lãi vay cũng sẽ tăng theo.


  Xem thêm : Cách tính lãi xuất vay ngân hàng theo các cách