Dư nợ giảm dần và Lãi suất tính theo dư nợ gốc là gì ? Cách tính nào có lợi khách hàng


Dưới đây là tổng hợp và so sánh giữa Lãi suất tính trên dư nợ giảm dần và Lãi suất tính theo dư nợ gốc là gì và cách tính nào có lợi khách hàng hãy cùng tìm hiểu  Lãi suất tính trên dư nợ giảm dần

  Đã số các ngân hàng hiện nay đều tính theo cách dư nọ giảm dần. Đó là lãi suất sẽ tính theo số tiền bạn còn nợ sau khi đã trừ đi số tiền bạn trả hàng tháng.Trong nguyên tắc này, lãi suất ngân hàng được tính theo công thức:

  SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG = SỐ TIỀN VAY/THỜI GIAN VAY + SỐ TIỀN VAY*LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH HÀNG THÁNG.

  Cách tính lãi suất ngân hàng theo dư nợ giảm dần

  Cách tính lãi suất ngân hàng theo dư nợ giảm dần

  Ví Dụ : số tiền bạn vay là 50.000.000đ, trong thời hạn 1 năm . Vậy số tiền gốc mà bạn sẽ phải trả hàng tháng là 4.166.667 VNĐ

  Tháng đầu tiên bạn sẽ phải trả: 4.166.667 + 50.000000*12%/12 = 4.666.667 NVĐ

  Tháng thứ hai bạn sẽ phải trả: 4.166.667 + (50.000.000 – 4.666.667)*12%/12 = 4.166.667 + 453.333 = 4.620.000 VNĐ.

  Lãi suất tính theo dư nợ gốc

  Là lãi tính theo số tiền bạn vay lúc đầu trong suốt kỳ hạn vay. Lãi suất dư nợ gốc được tính theo công thức:

  Lãi suất tháng hàng tháng = Số tiền vay *lãi suất/12(tháng)

  Cách tính lãi suất theo dư nợ gốc

  Cách tính lãi suất theo dư nợ gốc

  VD: số tiền bạn vay 100.000.000đ, trong thời hạn 1 năm. Trong suốt 12 tháng, lãi suất luôn được tính trên số tiền nợ gốc là 100.000.000đ. Với lãi suất là 12%/năm

  Theo công thức trên thì lãi suất hàng tháng được tính như sau:

  Lãi suất hàng tháng= 100.000.000 * 12%/12 =1.000.000 VNĐ

  Số tiền bạn phải trả hàng tháng = 100.000000/12 + 1.000.000 = 9.333.333 VNĐ

  Vậy Cách tính lãi nào có lợi ?

  Theo 2 cách tính lãi thì tổng số tiền phải trả cuối kỳ đều như nhau.

  Hay nói cách khác, với cùng một khoản vay và thời hạn vay, lãi suất ngân hàng được tính như thế nào?

  Khi khách hàng đi vay vốn, ngân hàng hoặc công ty tài chính sẽ thường tư vấn lãi suất trên dư nợ gốc để khách hàng có thể hiểu ngay và tạm tính được số tiền lãi & tổng khoản trả hàng tháng (gốc + lãi) một cách dễ dàng.

  Tuy nhiên, theo các quy chuẩn thông thường của chính sách vay, của ngành ngân hàng, hệ thống ngân hàng… lãi suất được áp dụng thực tế là lãi suất trên dư nợ giảm dần.

  Ví dụ 2 cách tính lãi suất

  Với lãi suất trên dư nợ gốc là 2.2%/ tháng thì mức lãi suất trên dư nợ giảm dần là 3.75%/ tháng nhưng số tiền bạn phải trả là như nhau.

  Bảng tính lãi suất trên dư nợ gốc (2.2%/ tháng)

  Kỳ thanh toán Gốc thanh toán hàng tháng (1) Lãi thanh toán hàng tháng (2) Khoản tiền trả hàng tháng (1)+(2)
  1 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  2 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  3 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  4 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  5 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  6 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  7 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  8 1.000.000 vnđ 175,987 vnđ 1,175,987 vnđ
  Tổng: 8.000.000 vnđ 1.407.897 vnđ 9.407.897 vnđ


  Bảng tính lãi suất trên dư nợ giảm dần (3.75%/ tháng)

  Kỳ thanh toán Dư nợ đầu kỳ (1) Lãi thanh toán hàng tháng (2) Gốc thanh toán hàng tháng (3) Dư nợ cuối kỳ (1) – (3) Khoản tiền trả hàng tháng (2)+(3)
  1 8.000.000 300.000 875.987 7.124.013 1.175.987
  2 7.124.013 267.150 908.837 6.215.176 1.175.987
  3 6.215.176 233.069 942.918 5.272.258 1.175.987
  4 5.272.258 197.710 978.277 4.293.981 1.175.987
  5 4.293.981 161.024 1.014.963 3.279.018 1.175.987
  6 3.279.018 122.963 1.053.024 2.225.994 1.175.987
  7 2.225.994 83.475 1.092.512 1.133.482 1.175.987
  8 1.133.482 42.506 1.133.42 0 1.175.987
  Tổng: 1.407.897 8.000.000 9.407.897


  Vì vậy khi vay bạn nên hỏi nhân viên tư vấn cách tính lãi nào phù hợp để tránh hiểu lầm.

  Vay tiêu dùng, khi được sử dụng đúng đắn và hợp lý sẽ là giải pháp tuyệt vời cho cuộc sống của bạn thêm tiện nghi, hiện đại. Mọi thông tin mình đưa ra ở trên là những kiến thức vay vốn mà mình tích lũy được nhiều trong ngành, hy vọng giúp bạn nắm bắt được cách tính lãi suất ở các ngân hàng để tránh sai sót, nhầm lẫn khi trả lãi cuối tháng.

  Mọi thắc mắc xin để lại thông tin, SĐT hoặc trực tiếp liên hệ với chúng tôi để được giải đáp 1 cách nhanh nhất.